Wykaz bibliografii, zestawień i opracowań tematycznych dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach

Baśń i bajka w wychowaniu i edukacji dzieci (VI 2014)

Chiny – kultura, historia, współczesność. Bibliografia w wyborze (III 2013)

Dzieci z zespołem Downa – najnowsze publikacje (III 2019)

Dziecko autystyczne- literatura od 2005 r.

Dziecko w świecie literatury (I 2015)

Edukacja ekologiczna małych dzieci – wybór literatury (VII 2013)

Humor w edukacji (VII 2015)

Jan Paweł II – bibliografia w wyborze (IV 2021)

Jan Paweł II – materiały dla nauczycieli (IV 2014)

Kontrowersyjne grupy kultowe i sekty – zagrożenia dla młodzieży (2014)

Metoda projektów (III 2019)

Metody aktywizujące (2019)

Polanka – materiały dotyczące miejscowości dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach (2014)

Polski patriotyzm. Bibliografia w wyborze (XI 2017)

Poradnictwo kariery – doradztwo zawodowe (VII 2015)

Poradnictwo zawodowe w szkołach

Powstanie styczniowe w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach (IV 2013)

Praca, pracoholizm, wypalenie zawodowe (II 2016)

Prawo autorskie – bibliografia od 2008 r. (V 2017)

Ptaki

Rodzina emigracyjna

Rodzina, a rozwój dziecka

System Marii Montessori – wybór (V 2014)

System Marii Montessori – wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej (VIII 2014)

Sześciolatki w szkole – najnowsze publikacje – od 2010 (X 2015).

Twórczość dzieci i młodzieży (VII 2015)

Twórczość poetów Ziemi Myślenickiej – bibliografia w wyborze

Uchodźcy. Uchodźstwo – wybór literatury

Uczymy się przez całe życie – wybór (VI 2014)

Uzależnienia – najnowsza literatura w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej (III 2014)

Wartość wzorców osobowych w wychowaniu (VI 2014)

Wczesna diagnoza i wczesna interwencja – wybór najnowszej literatury (II 2014)

Współpraca rodziców ze szkołą – wybór najnowszej literatury (VI/VII 2013)

Współpraca rodziców ze szkołą (III 2016)

Zagrożenia i bezpieczeństwo w świecie współczesnym (konteksty społeczne i polityczne) (III 2014)

Zbigniew Herbert w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach