Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie