Zapraszamy do korzystania z katalogu komputerowego biblioteki. Od stycznia 2023 możecie Państwo przeglądać, zamawiać i prolongować materiały biblioteczne z naszych zbiorów. Poniżej zamieszczamy Państwu instrukcję do korzystania z katalogu.
Ważna uwaga – przed rozpoczęciem poszukiwań prosimy zaznaczyć w prawym, górnym rogu opcję zmień bibliotekę i wybrać filię w Myślenicach.

Warsztat informacyjny Biblioteki tworzą także tradycyjne katalogi i kartoteki, bibliografie oraz materiały własne opracowane przez pracowników placówki.

Katalogi tradycyjne znajdujące się w bibliotece zawierają książki opracowywane do końca 2022 roku.

  •      alfabetyczny
  •      rzeczowy wraz z indeksem
  •      zbiorów obcojęzycznych
  •      czasopism

Kartoteki :

  •    bibliotekoznawcza
  •    informacji o regionie
  •    kulturalna (dotycząca szeroko rozumianych zagadnień związanych ze sztuką, literaturą, filmem, teatrem)
  •    zagadnień różnych (dotycząca aktualiów świata nauki, polityki oraz kwestii społeczno-etycznych i filozoficznych)
  •   zawartości czasopism pedagogicznych