W bibliotece cały czas prowadzona jest komputeryzacja zbiorów. Do momentu uruchomienia dla Czytelników katalogu komputerowego możliwe jest korzystanie z tradycyjnych katalogów i kartotek.

Warsztat informacyjny Biblioteki tworzą katalogi, kartoteki, bibliografie oraz materiały własne opracowane przez pracowników placówki.

Katalogi znajdujące się w bibliotece:

  •      alfabetyczny
  •      rzeczowy wraz z indeksem
  •      zbiorów obcojęzycznych
  •      czasopism

Kartoteki :

  •    bibliotekoznawcza
  •    informacji o regionie
  •    kulturalna (dotycząca szeroko rozumianych zagadnień związanych ze sztuką, literaturą, filmem, teatrem)
  •    zagadnień różnych (dotycząca aktualiów świata nauki, polityki oraz kwestii społeczno-etycznych i filozoficznych)
  •   zawartości czasopism pedagogicznych