Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach zaprasza do współpracy szkoły i placówki oświatowe zainteresowane ofertą naszych działań podejmowanych w ramach wsparcia szkół i placówek. Jesteśmy również otwarci na propozycje z Państwa strony!

W wyniku prowadzonej przez MEN polityki oświatowej powstał nowy system doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.
Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku organizowania i prowadzenia wspomagania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz przez  biblioteki pedagogiczne.(rozporządzenie   Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369). Zgodnie z tą koncepcją, instytucje takie jak nasza zwiększają swój udział  w wyżej wymienionych zadaniach, stając się placówkami organizującymi i prowadzącymi wspomaganie szkół  z uwzględnieniem polityki oświatowej państwa.