Księgozbiór to około 38 tysięcy woluminów o charakterze naukowym, głównie z dziedziny pedagogiki i psychologii. Profil zbiorów jest zgodny ze Statutem Biblioteki i potrzebami środowisk związanych z edukacją.
Większość książek to literatura naukowa z różnych dziedzin. Niewielki procent księgozbioru stanowi literatura piękna polska i obca (również w oryginale) oraz biografie (ok. 15%), do której po remoncie naszej placówki Czytelnicy mają wolny dostęp.

Biblioteka posiada lektury szkolne dla szkół średnich oraz czasopisma  pedagogiczne, a także tygodnik „Gazeta Myślenicka” i miesięcznik „Sedno”.

Od 2014 r. nasi Czytelnicy mają darmowy dostęp do ok. 1000 ibuków.

Zwiększenie naszej oferty jest możliwe dzięki powstaniu konsorcjum – Galicyjskie Biblioteki Pedagogiczne, które obejmuje wszystkie małopolskie i podkarpackie biblioteki pedagogiczne.

https://libra.ibuk.pl/