na zdjęciu laureaci konkursu wraz z opiekunami i organizatorami

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach zorganizowała XIX edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu „Blogi, vlogi, czaty – oblicza informacji w erze cyfryzacji”.  

Zadaniem tegorocznej edycji konkursu było popularyzowanie wiedzy o komunikacji i informacji w cyfrowym świecie, nabycie umiejętności świadomego korzystania z treści dostępnych w mediach oraz wzbogacenie kompetencji w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie Internetu. Poniżej laureaci konkursu:

I miejsce: Maria Kuchnia – Szkoła Podstawowa w Węglówce
II miejsce: Patryk Skrzeczek – Szkoła Podstawowa w Polance
III miejsce: Michał Piwowarczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Fundatorem nagród w konkursie było Starostwo Powiatowe w Myślenicach.