Na białym tle okładka książki o robotach

Husbands Phil : Roboty : co każdy powinien wiedzieć / przekład Wojciech Fenrich na zlecenie WITKOM Witold Sikorski. – Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2021.

Roboty – szansa czy zagrożenie dla człowieka? Ta publikacja próbuje
w przystępny sposób rozstrzygnąć ten dylemat.

Phil Husbands, używając formatu pytań i odpowiedzi, prezentuje nam wprowadzenie do robotyki i jej obecnego stanu, analizując, skąd się wzięła
i dokąd może zajść w przyszłości ta nauka.

Autor omawia historię robotyki i jej złożone związki z kulturą popularną,
a także technologie leżące u podstaw robotów. Wszystko to przedstawia w ciekawy i nietechniczny sposób, analizując granice tego, co roboty faktycznie mogą teraz i w przyszłości robić. Ponadto książka ta jest:
– pasjonującym wprowadzeniem do dziedziny robotyki,
– omawia technologię leżącą u podstaw robotyki ,
– odkrywa zaskakujące początki współczesnej robotyki w rozrywce, reklamie i neurobiologii,
– obala niektóre mity dotyczące rychłego rozwoju superinteligentnych robotów, które zawładną światem,
– wyjaśnia, co naprawdę mogą robić obecne roboty, a czego nie, oraz bada problemy etyczne, które powstają w wyniku korzystania przez nas z robotów.

Z tej książki dowiedzie się również, że : słowo “robot” wprowadził do językowego obiegu czeski pisarz Karel Čapek, ale to jego brat Joseph -czeski malarz wymyślił ten termin. Pochodzi on od starego czeskiego słowa “robota” -oznaczającego powtarzalną, ciężką pracę.

Zmiany w świecie następują szybko. Nowe technologie, które mają nam pomagać często nas osaczają i męczą. Bez wątpienia: “ Powszechne użycie robotów ma potencjał, aby wielu ludziom dać więcej wolnego czasu i zwiększyć ich możliwości. Ma również potencjał, aby stworzyć dystopijny świat zamieszkiwany przez superelity i podklasy. Zależnie od tego, jak odpowiemy na różne społeczno-polityczne wyzwania, nierówności mogą ulec spotęgowaniu lub zostać wykorzenione” – zauważa Autor. Jeszcze mamy wybór, czy tylko z niego mądrze skorzystamy? Lektura do refleksji.

Polecam, Kinga Hechsman – Biblioteka Pedagogiczna