na pierwszym planie posążek złotej żabki, która siedzi na kamieniu nad rzeką ze skrzyżowanymi tylnymi łapkami. Przednie łapki ma przed sobą. W tle płynie rzeka, wzdłuż jej brzegów zielone zarośla

    Eline Snel, Uważność i spokój żabki, Warszawa 2015

     Termin „mindfullnes” jest u nas używany w brzmieniu angielskim, choć tłumaczy się go również jako „uważność” lub „uważna obecność”. Definiuje się to jako bycie skoncentrowanym na tym co tu i teraz, bez oceniania i wartościowania. W pojęciu tym mieści się również coś, co nazywamy „czułą uwagą”, a więc pojęciem związanym z wewnętrzną łagodnością i empatią.

     W dzisiejszym, pełnym różnorakich bodźców świecie każdemu potrzebna jest chwila wyciszenia i uspokojenia gonitwy myśli. Na te stany emocjonalne, narażone są również ( a może przede wszystkim) dzieci. Zaburzenia koncentracji, nadpobudliwość psychoruchowa, niska samoocena – to są bolączki naszych czasów, które nasilają się i dotykają coraz większą grupę dzieci w różnym wieku. Mindfulness to metoda, która może pomóc w niwelowaniu tych negatywnych stanów emocjonalnych.

     Czas dzieciństwa to okres, kiedy odczuwamy naturalną ciekawość i potrzebę nowych doznań, a zatem jest to właściwy, zdaniem autorki, okres, aby uczyć dzieci koncentracji, wyciszenia, akceptacji swoich emocji. Ten cel przyświecał Eline Snel przy pisaniu recenzowanej książki. Bazuje ona na swoim autorskim programie uważności dla dzieci „Uwaga, to działa”, w którym wzięło udział 300 dzieci i 12 nauczycieli z pięciu szkół. Wyniki pilotażowego programu okazały się być nader obiecujące: większy spokój w klasach, lepsza koncentracja, większa otwartość. Po zakończeniu programu okazało się, że jest zapotrzebowanie na podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci, aby rodzice we własnym zakresie mogli kontynuować praktykę uważności ze swoimi pociechami.

   Ćwiczenia zaprezentowane w książce są odpowiednie dla dzieci między piątym a dwunastym rokiem życia, ale również dla wszystkich, które mają mało pewności siebie, są wycofane i zalęknione. Autorka nie widzi przeciwwskazań, aby korzystały z nich także dzieci z ADHD, czy zaburzeniami autystycznymi. Poprzez praktykę uważności bowiem, dzieci mogą nauczyć się innego podejścia do swoich problemów. W książce tej zawarte są ćwiczenia oddechowe, rozluźniające, pomagające radzić sobie ze zmartwieniami i wiele innych, pomocnych w poradzeniu sobie przez dziecko w sytuacjach stresu i zdenerwowania. Do książki dołączona jest płyta cd z najważniejszymi, zdaniem autorki, ćwiczeniami. Propozycje E. Snel dla rodziców to : cierpliwość, regularność a także wykonywanie ćwiczeń niejako mimochodem, podczas zwykłych codziennych czynności wykonywanych razem z dzieckiem. Opierając się na swoich doświadczeniach terapeutycznych, Eline Snel jest przekonana o zbawiennym wpływie tej metody na życie nasze i naszych dzieci. Przekonuje, że warto spróbować wykorzystać metodę, aby  wnieść w życie spokój i pozytywnie wpłynąć na relacje z innymi.

                                                                    Oprac.  Krystyna Łętocha