Na zdjęciu z bliskiej perspektywy zielony krzew z bladożółtymi drobnymi kwiatami

Ogrodoterapia. Scenariusze zajęć i zabaw dla przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem / Maria Kuleczka-Raszewska. – Warszawa, Difin SA, 2019.

Hortiterapia (z łac.hortus-ogród) zajmuje się wykorzystaniem potencjału naturalnego ogrodu do celów terapeutycznych. Może mieć postać bierną – odpoczynek, zabawy w ogrodzie, lub czynną – praca w ogrodzie (sadzenie, pielęgnacja roślin itp.).

Publikacja Marii Kuleczki- Raszewskiej to rodzaj poradnika dla osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i autystycznymi. Może z niej także korzystać każdy nauczyciel pracujący z maluchami w przedszkolu.

Książka zawiera bardzo ciekawe materiały dydaktyczne i pomysły na zabawy w ogrodzie m.in. : program ogrodoterapii dla przedszkolaków w tym dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, scenariusze zajęć uwzględniające pory roku w ogrodzie, narzędzia doiagnostyczne umożliwiające ewluację oraz płytę z CD z piosenkami w wersji wokalnej i instrumentalnej.

Rodzaje terapii omawianych w książce:

  • Sylwoterapia-drzewoterapia
  • Aromaterapia- terapia zapachami
  • Chromoterapia- terapia barwami
  • Litoterapia-terapia z użyciem kamieni

Książka bardzo starannie opracowana, polecam uwadze:

  • Teksty piosenek do wykorzystania według kolejności na płycie CD.
  • Literaturę poszerzającą naszą wiedzę na stronach 146-148.
  • Arkusze diagnostyczne odzwierciedlające umiejętności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Nadrzędnym celem tej publikacji wg/ Autorki jest: „niwelowanie stresu poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą oraz radość, poczucie sprawczości i zadowolenie z pielęgnowania roślin.”

Kto ma ogród może w tym trudnym czasie izolacji wymuszonej obecnością koronawirusa zrobić sobie autoterapię indywidualną lub rodzinną w ogrodzie w celu poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego.

Kinga Hechsman