Okładki trzech książek: "Montessori dla każdego", "Emocje dzieci i młodzieży", "Pedagogika i profilaktyka społeczna".

Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy, red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej, Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.), 2018.

Publikacja przygotowana przez specjalistów wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, w przystępny sposób porusza zagadnienia związane z rozmaitymi zagrożeniami na jakie narażone są dzieci i młodzież we współczesnym świecie, wskazuje możliwe ich przyczyny. Całość podzielono na trzy części – uzależnienia chemiczne, niebezpieczeństwa świata cyfrowego oraz te wynikające ze specyfiki społeczeństwa współczesnego – np. pracoholizm i jego negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny – w szczególności dzieci, czy psychologiczne konsekwencje ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży.

Szczególnie wartościowa dla rodziców będzie zapewne część o cyberzagrożeniach. Ilość pułapek, które czyhają na młodego człowieka w cyberprzestrzeni wydaje się rosnąć z roku na rok. W publikacji omówiono negatywne aspekty korzystania z gier komputerowych, fonoholizm, cyberbullying (przejawiający się w ponad 20 wymienianych przez autorów formach), patostreaming czy patologiczne zachowania seksualne w Internecie.

Ceremuga Małgorzata, Montessori dla każdego : samodzielnie odkryj świat. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 2018.

Metoda Montessori od paru lat cieszy się w naszym kraju coraz większą popularnością. I nic dziwnego – pomaga w pełni rozwijać możliwości dzieci, wspiera w dążeniu do samodzielnego zdobywania wiedzy,uczy znajdywania rozwiązań i współpracy w grupie, rozbudza ciekawość. Nauczanie jest inspirowaniem połączonym z szacunkiem dla dziecka i jego indywidualności, a jego uczestnik pracuje zgodnie ze swoimi potrzebami.

Książka zawiera zestaw ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-7 sprzyjających całościowemu rozwojowi, przy czym młodsze mogą potrzebować pomocy rodzica. Została podzielona tematycznie na działy: życie codzienne, zmysły, kształty, kolory, język, matematyka, kosmos. Dorośli znajdą tutaj wskazówki dla rodziców i podstawowe pojęcia pedagogiki Montessori. Jeśli nie jesteście do końca przekonani, pamiętajcie, że jak powiedziała twórczyni metody: Sposób, w jaki dzieci się uczą, przesądza kim będą o czym świadczy fakt, że tak uczeni byli założyciele Google’a, Jackie Kenedy czy książę William.

Książka jest rekomendowana przez Polski Instytut Montessori.

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, red. nauk. Barbara Winczura. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017.

Niektóre dzieci nie doświadczają radosnego, beztroskiego dzieciństwa. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne. Od negatywnych czy wręcz traumatycznych doświadczeń ( w przypadku dzieci niekoniecznie muszą to być wielkie wydarzenia, czasem wystarczy zaniedbanie ) poprzez niezaspokojone potrzeby, aż po problemy wynikające z niepełnosprawności czy choroby przewlekłej. Zbiorowa praca kilku autorów porusza wymienione zagadnienia.

Brak wsparcia emocjonalnego zaburza proces rozwoju dziecka, może się też odbijać na rozwoju fizycznym. Postawy wyobcowania czy niechęci wobec otoczenia bywają formą mechanizmu obronnego.

Jedna z autorek – Hanna Kubiak, stwierdza, że dzieci i młodzież powszechnie przeżywają problemy emocjonalne, a część z nich doświadczy w toku życia większego ich natężenia. Dlatego warto wiedzieć jak się ich wystrzegać, a gdy wystąpią – reagować.

Hanna Pietrzak-Trzcińska