Na zdjęciu otwarty laptop na drewnianym pomoście. Na ekranie laptopa wyświetla się godzina 8:19. W tle tafla wody i skrawek zachodzącego slońca

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID -19 . Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele /red. naukowa Jacek Pyżalski

ebook  inicjatywy www.edu-akcja.pl
www.facebook.com/programEduAkcja

     Profesor Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagog specjalny, trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań, mediator sądowy,  ekspert w zakresie edukacji medialnej i wykładowca Jacek Pyżalski  jest znany z bardzo ciekawych publikacji na temat nowoczesnych technologii i ich wpływu zwłaszcza na dzieci i młodzież, że wspomnę tu kilka:„Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie”, ” Agresja elektroniczna i cyberbuylling jako nowe ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży” oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży”.Autor „Edukacji w czasie pandemii wirusa COVID-19” jest także znawcą psychospołecznych warunków pracy nauczycieli, w tym wypalenia zawodowego, dziś w ekspresowym niemal tempie opracował wspólnie z grupą naukowców cenną publikację dotyczącą aktualnej sytuacji w oświacie zaskoczonej jak cały świat pandemią.

      Książka ta licząca 112 stron mogła powstać tak szybko tylko w formie ebooka i jako taka jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich „potrzebujących” na w.w. stronie edu-akcji. Jest to pozycja bardzo cenna dziś z racji swej aktualności. Autorzy, znawcy tematu- edukacji medialnej, posiadają wiedzę, którą chętnie się dzielą z innymi nauczającymi zdalnie. Inicjator publikacji prof. J. Pyżalski zainspirował się opinią ekspertów UNESCO, którzy 15.03.2020 określili ogólne zalecenia praktyczne dla szkół i nauczycieli na czas pandemii, i zauważył, że takie opracowanie jest pilnie potrzebne u nas.

    W wstępie do publikacji, która jest zbiorem artykułów różnych autorów, redaktor naukowy Jacek Pyżalski pisze:

„Edukacja zdalna (a nawet szersze wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych), będąca jeszcze kilka tygodni temu tylko opcją, z której jako nauczyciele mogliśmy korzystać w wybranym przez nas zakresie, stała się koniecz-nością. Obecnie jest ona jedynym dostępnym dla nas sposobem prowadzenia działań edukacyjnych .(…) Szkoda także, że realizowane pod auspicjami CODN na początku XXI w. „Moodle szkolne” nie zyskały szerokiego poparcia”.

    Książka zawiera opisy praktycznych strategii i rozwiązań w pracy zdalnej nauczyciela godne polecenia. Zwraca też uwagę na sytuację silnego kryzysu jakim jest pandemia, w której przyszło nam pracować z dziećmi. Musimy o tym pamiętać w każdym momencie pracy.

        Autorzy rozdziałów w prezentowanej publikacji omawiają takie  zagadnienia jak:

  • sytuacja psychologiczna dzieci i młodzieży z uwzględnieniem  perspektywy neurobiologicznej
  • metodyka edukacji zdalnej ze szczególnym akcentem na relacje międzyludzkie i wsparcie
  •  relacje z uczniem, jego rówieśnikami i rodziną – jak tworzyć w obecnej sytuacji?
  • dydaktyka pracy zdalnej
  • nierówności cyfrowe naszych uczniów (nie każdy może to samo, o czym trzeba pamiętać zawsze)
  • jak w tej trudnej sytuacji zadbać o siebie, by pracować efektywnie?
  • doświadczenia innych krajów w zdalnym nauczaniu, które od wielu już lat stosują tą formę edukacji (Australia, Afryka Płn., Ameryka Płd., kraje Bliskiego Wschodu, kraje wyspiarskie).

     Całość tego niezwykle ciekawego i praktycznego podręcznika na czas pandemii kończą biogramy 13-tki Autorów i bogata bibliografia warta zauważenia. Na dzień dzisiejszy „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID -19 . Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele /red. naukowa Jacek Pyżalski ” to pozycja nie do przegapienia. Polecam!

                                                                                                          Kinga Hechsman