Podróże z książką to cykl spotkań ukierunkowanych na rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci. Uczestnicy „podróżują” po różnych kontynentach i krajach, rozwiązując zagadki, samodzielnie wyszukując informacje, tworząc wspólne projekty i prace plastyczne inspirowane elementami z różnych stron świata. Podczas zajęć dzieci poznają również wybrane tytuły z literatury dziecięcej poszczególnych krajów oraz wybitnych przedstawicieli nauki, kultury, sportu.

Cele zajęć:
1/ pielęgnowanie naturalnej dziecięcej ciekawości i zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,

2/ zwiększanie wiedzy uczestników na temat bogactwa kulturalnego i przyrodniczego świata,

3/ ćwiczenie umiejętności wyszukiwania informacji oraz korzystania z różnego rodzaju źródeł i materiałów (m.in. atlasów, encyklopedii, map, filmów edukacyjnych),

4/ rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem,

5/ promowanie wartościowych tytułów z zakresu dziecięcej literatury pięknej i popularnonaukowej – zachęcanie do (nauki) samodzielnego czytania,

6/ mobilizowanie do aktywności i kreatywności oraz wykorzystywania własnych zdolności i predyspozycji podczas pracy w grupie.

wiek uczestników: od 6 do 8 lat

liczebność grupy: 12 osób

prowadzący: mgr Karolina Mucha

ilość zajęć w cyklu: 8

czas trwania: 90 minut

miejsce zajęć: Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach (ul. A. Mickiewicza 17)

termin: jedna środa w miesiącu, godz. 17.00-18.30