Dziewczęta w ludowych strojach krakowskich.

Taneczna tradycja. Folklor dzieci – od zabawy do nauki.

Folklor to nie zapomniana historia. Folklor to wpływ przeszłości na to, kim jesteśmy dziś.

Zapraszamy wszystkich chętnych na zapoznanie się z kulturą i sztuką polską, podczas zajęć z gier, zabaw i tańców ludowych.

Podczas zajęć podejmiemy próbę:

Popularyzacji polskich tańców narodowych i regionalnych oraz rozbudzania ambicji i potrzeby ich tańczenia.

Zabawy i gry mają rodowód równie stary jak taniec. Niegdyś naśladowały ważne zdarzenia z życia. Z czasem nabrały znaczenia magicznego i z tych pierwszych odwzorowań właśnie wyłoniły się gry i zabawy ludowe. Można w nich odnaleźć relikty dawnych obrzędów i zwyczajów, podpatrzonych przez dzieci i zaadoptowanych do ich pojmowania rzeczywistości: dzieci często naśladowały zachowania dorosłych.

W kulturze tradycyjnej gry, zabawy oraz taniec uczyły dzieci współdziałania, a także orientacji, wyrabiały refleks, rozwijały wyobraźnię i dziecięcą twórczość. Były przekazywane młodszym przez starsze dzieci: wzmacniały poczucie przynależności i kształtowały.

Wiele z dawnych tradycji nie dotrwało do naszych czasów, inne uległy wielu zmianom lub wpływom, ale ich bogactwo wciąż jest zaskakujące. Chcemy przybliżyć spośród dziecięcych tańców, gier i zabaw te, o których wciąż jeszcze mogą pamiętać dziadkowie i rodzice.

wiek dzieci: praca w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat

liczebność grupy: do 30 osób

prowadzący: mgr Karolina Druzgała-Pawlak

czas trwania: 45 minut

termin i miejsce zajęć: piątek: 29.XI, 13. XII r. w godzinach: 16.00-17.30, OSP Śródmieście ul. Kościuszki 16.

Zapisy: Na zajęcia obowiązują zapisy mailowe (adres: mudim@pbw.edu.pl).
W przypadku limitu miejsc decydującą rolę odgrywa kolejność zgłoszeń.

W tytule maila proszę pisać „Zajęcia taneczne”, a w treści imię i nazwisko dziecka + grupę wiekową. W przypadku rodzeństw, istnieje możliwość wysłania dwójki na jedną porę.

Co zabrać ze sobą? Miękkie obuwie (tenisówki lub baletki, jeśli dziecko posiada); stój taki, jak na zajęcia sportowe: podkoszulek do ćwiczeń; krótkie spodenki lub spodnie dresowe lub getry. Woda do picia (najlepiej niegazowana).