na szarym bruku ulicznym postać stojącej, zielonej żabki, która trzyma w łapce czerwone serduszko. Z lewej strony napis poprzedzony znakiem hasztagu - No hate

Hejt i cyberprzemoc – cyfrowe bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

  wybór najnowszych publikacji

Książki:

 1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.
 2. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Łukasz Pyżalski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
 3. Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów / Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019.
 4. Cyberprzemoc : jak być bezpiecznym w sieci : ćwiczenia dla dzieci i młodzieży / Vanessa Rogers ; [tł. z ang. Sylwia Kuchta]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011.
 5. Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. – Wyd. 1, dodr. 1. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.
 6. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatson ; przekł. [z ang.] Adam Wicher. – Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2010.
 7. Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. – Stan prawny: wrzesień 2012. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.
 8. Internet złych rzeczy / Julia Chmielecka. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017.
 9. Kliknij tutaj aby zabić wszystkich : bezpieczeństwo i przetrwanie w hiperpołączonym świecie / Bruce Schneier ; tłumaczenie: Joanna Zatorska. – Gliwice : Helion, copyright © 2019.
 10. Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, facebook / Tomasz Trejderowski. – Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013.
 11. ROBUSD reducing bullying strenghtening diversity [Dokument elektroniczny] / project coordinator Jacek Łukasz Pyżalski, Erling Roland ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, University of Stavanger. Centre for Behavioural Research. – Multimedia interakcyjne. – Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2010.
 12. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk, Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. – Warszawa : Difin, 2014.

Artykuły z czasopism:

 1. Co to jest cyberbullying? / Anna Zellma.// Katecheta. – 2015, nr 11, s. 59-60
 2. Cyberprzemoc – częstość występowania, świadomość zagrożenia, możliwość ochrony / Sandra Kryska.// Nauczyciel i Szkoła. – 2014, nr 1, s. 151-161
 3. Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza / Anna Maria Wesołowska.// Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 2, s. 46, 48-49
 4. Cyberprzemoc / Marta Grzybowska.// Edukacja i Dialog. – 2013, nr 1/2, s. 49-51
 5. Cyberprzemoc w gimnazjum / Krzysztof Nowakowski, Natalia Kroker, Beata Świątek- Brzezińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 9, s. 46-50
 6. Cyberprzemoc wobec kobiet / Joanna Smętek, Zuzanna Warso.// Niebieska Linia. – 2018, nr 2, s. 14-17
 7. Cyberprzemoc wśród małoletnich internautów : świadomość, występowanie i zapobieganie / Mateusz Grajek [i in.].// Nauczyciel i Szkoła. – 2013, nr 1, s. 201-211
 8. Cyberprzemoc wśród młodzieży : (na podstawie przeprowadzonych badań) / Ewa Kopeć.// Opieka Wychowanie Terapia. – 2012, nr 3/4, s. 39-47
 9. Cyberprzemoc wśród młodzieży : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Małgorzata Fedorowicz-Nalaskowska.// Nowa Szkoła. – 2014, nr 3, s. 60-62
 10. Hejt i mowa nienawiści : od źródła do przeciwdziałania / Jacek Prądziński.// Poradnik Bibliotekarza. – 2019, nr 3, s. 4-6
 11. Internetowy hejt po obu stronach monitora : konsekwencje cyberprzemocy / Magdalena Goetz.// Świat Problemów. – 2018, nr 9, s. 13-16
 12. Kary za hejt / Michał Łyszczarz.// Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 3, s. 82-85
 13. Lepiej zrozumieć cyberprzemoc / Agnieszka Ogonowska.// Niebieska Linia. – 2016, nr 5, s. 25-27
 14. Mowa nienawiści – etyczne ramy komunikowania i podmiotowa odpowiedzialność wobec walczących słów / Klaudia Cymanow-Sosin.// Studia Medioznawcze. – 2018, nr 3, s. [117]-[127]
 15. Procedura reagowania na cyberbullying / Anna Borkowska.// Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 5, s. 74-77
 16. Z hejtem można wygrać : o sposobach reagowania na hejt i mowę nienawiści / Lidia Ippoldt.// Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 10, dod. „Biblioterapia w szkole”, s. 20-21

Filmy:

 1. Zagrożenia w internecie [Film] / [Marlena Woźniak] ; Gimnazjum nr 62 w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Forum, 2008.
 2. Zwolnij w sieci [Film] / [scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Henryk Konieczny. – Warszawa : MEN, 2005.

                                                                                             oprac. Kinga Hechsman

                    ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie