Uczestnicy spotkania siedzą na krzesłach w czytelni biblioteki.

W dniach 22 oraz 29 maja 2019 odbyły się u nas branżowe spotkania z nauczycielami bibliotekarzami z naszego powiatu.

Porządek spotkania obejmował m.in.:

– wystąpienia zaproszonych Gości (edukacyjna i kulturalna oferta dla szkół)

– bieżące sprawy oraz zmiany w prawie oświatowym i bibliotecznym

– przegląd prasy fachowej i nowości wydawniczych

– Kiedy zabawka bawi, uczy i pomaga ? – krótkie szkolenie na temat zabawek sensorycznych z filcu przeprowadzone przez pedagoga i arteterapeutę mgr Iwonę Hechsman- Prycę.

– propozycje szkoleń przygotowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną.