12 IV 2019 roku o godz. 17.00 w czytelni naszej Biblioteki odbyła się prelekcja dr Antoniny Sebesty dotycząca idei powstania parków narodowych na świecie, od pierwszego utworzonego w 1872 w Stanach Zjednoczonych Parku Narodowego Yellowstone po dzień dzisiejszy.

Autorka wystąpienia omówiła temat ilustrując go rodzinnymi slajdami z parków narodowych: Kanady, Słowacji i Polski.

Interesujący wykład obejmował:

– prezentację idei parków w rozumieniu aksjologicznym, w tym misję parku narodowego na przykładzie PN Gór Stołowych,

– refleksje nad współczesną rolą parków w szerzeniu postaw ekologicznych,

– przedstawienie stanowisk w tzw. etyce ekologicznej, które realizując określone wartości uzasadniają jak twierdzi dr A. Sebesta istnienie parków i umożliwiają rozstrzyganie dylematów i konfliktów na tych obszarach.

Autorka wykładu – filozof, etyk, emerytowana nauczycielka akademicka i poetka w swojej wypowiedzi zwracała szczególną uwagę na zjawisko antropocentryzmu jako negatywnego przykładu wpływu człowieka na świat przyrody.

W otoczeniu pięknych zdjęć ptaków z wystawy Gorczańskiego Parku Narodowego, która do końca maja gościć będzie w naszej Galerii Bakałarz, z ust Autorki płynęło mądre przesłanie o kształceniu postaw wychowania w duchu szacunku do świata przyrody i „pokojowego” współistnienia ludzi i natury.