ZAPROSZENIE

              Punkt Konsultacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach zaprasza bibliotekarzy szkolnych z terenu powiatu myślenickiego na spotkania informacyjno-szkoleniowe w dniach:

9 X i 16 X (środy) 2019 r. o godz. 10.

  Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu Biblioteki: 12 272-05-07 lub mailem na adres: filia.myslenice@pbw.edu.pl.

Porządek spotkania:

  1. XV Powiatowy Konkurs medialny dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych pod hasłem: „Co mamy z reklamy?”. Rozdanie informacji do szkół i omówienie tematu.
  2. Myślenicki Uniwersytet Dzieci i Młodzieży – prezentacja projektu.
  3. Uczeń ma problem – jak możemy pomóc ? – literatura specjalistyczna dla nauczycieli  w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej – omówienie i rozdanie do szkół przygotowanych materiałów.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci – bibliografia w wyborze dla nauczycieli ze zbiorów naszej Biblioteki.
  5. Przegląd prasy fachowej i nowości wydawniczych.
  6.  Sprawy bieżące, dyskusja, wnioski, propozycje szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i uczniów w ofercie edukacyjnej Biblioteki Pedagogicznej.

Termin: 9 X 2019 godz. 10 ta – szkoły MiG Myślenice i MiG Dobczyce oraz szkoły średnie powiatu myślenickiego.

Termin: 16 X 2019 godz. 10 ta – szkoły gmin: Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa.

Istnieje możliwość zamiany terminu, gdyby Państwu nie odpowiadał przydzielony, prosimy o informację telefoniczną bądź mailową. Zapraszamy!