Na tle nieba okładka książki "Rekreacja przygodowa w środowisku przyrody".

Piotr Próchniak, Rekreacja przygodowa w środowisku przyrody. Uwarunkowania podmiotowe. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.

Człowiek zawsze dążył do zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania ryzyka ze swojego życia. Współczesna cywilizacja zapewnia chyba najwyższy w dziejach poziom bezpieczeństwa. Nasza codzienność jest pozbawiona ryzyka i związanych z nim silnych emocji. Żyjemy spokojnie i bezpiecznie i być może dlatego niektórzy z nas, znużeni rytmem codzienności, wybierają rozmaite formy aktywności przygodowej związanej z ryzykiem. Takie właśnie działania zostały zbadane przez psychologa Piotra Próchniaka, członka Adventure Tourism Research Association. Autor opisuje, czym jest rekreacja przygodowa, przedstawia jej różne modele, prezentuje różnorakie motywacje, które popychają ludzi do podejmowania tego typu działalności.

Książka jest interesująca zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym. Autor prezentuje w niej wyniki badań własnych oparte o specjalnie do tego celu opracowaną skalę podejmowania rekreacji przygodowej, stanowiącą nowe narzędzie diagnozujące dobrowolne zaangażowanie jednostki w eksplorację dzikiego świata przyrody. Narzędzie to zostało skorelowane ze skalą zachowań ryzykownych i skalą postaw wobec zagrożeń, co pomaga zweryfikować trafność konwergencyjną zastosowanej ankiety. W podsumowaniu autor analizuje wyniki swych badań przedstawiając strukturę czynnikową podmiotowych uwarunkowań podejmowania rekreacji przygodowej i prezentując profile osób, które ją uprawiają. Książka ta pomoże nam zrozumieć osoby szukające sytuacji związanych z podwyższonym ryzykiem, poznać ich motywacje i cele, które przed sobą stawiają. Rekreacja przygodowa zajmuje poczesne miejsce w naszej rzeczywistości, warto przyjrzeć się bliżej temu zjawisku i zrozumieć motywy kierujące osobami, które ją uprawiają.

Dorota Kamińska