czerwone tło grafiki, a na nim u dołu biała choinka i białe rozrzucone na całym tle gwiazdki. Napis: Uwaga. Konkurs na limeryk

Limeryk – gatunek poezji wierszowanej, którego nazwa pochodzi od irlandzkiego miasta Limeric. Z racji swej lekkości i obowiązkowego humoru przypomina facecje, figliki i fraszki. Najczęściej to krótkie, składające się z 5-ciu wersów wiersze, o ściśle przestrzeganym układzie rymów aabba.

Wiersz pisany jest zazwyczaj anapestem – wersy 1,2,5 są dłuższe I mają po trzy stopy, natomiast wersy 3 i 4 mają po dwie stopy. Przykład z mistrza polskiego limeryku Macieja Słomczyńskiego:

Płetwonurkowi z miasta Pekin

Urodę życia odgryzł rekin

I choć czytał Mao

Lecz nie odrastało

Więc pracował jako damski manekin.

Zapraszamy do zabawy od dziś do końca grudnia 2022. Limeryki o tematyce świątecznej prosimy słać na adres naszej Biblioteki: filia.myslenice@pbw.edu.pl

Najlepsze za zgodą Autorów, którą prosimy wyrazić pod przesłanym tekstem, opublikujemy na naszej stronie i w mediach społecznościowych! Nagrody też są przewidziane. Wesołej zabawy!

Mistrzowie limeryku w literaturze polskiej niekwestionowani to: Wisława Szymborska – wybitna poetka, noblistka oraz Maciej Słomczyński – niezrównany tłumacz literatury angielskiej (Szekspir!) oraz autor wyśmienitych kryminałów pisanych pod pseudonimem Joe Alex. A także: Julian Tuwim, Stanisław Barańczak, Bronisław Maj.

Na świecie: twórczość limeryczną uprawiali niemal wszyscy wybitni pisarze anglojęzyczni np. : J.Conrad, L.Caroll, R. Frost, J. Galsworthy, A.Huxley, J. Joyce, R. Kipling, M. Twain, H.G. Wells czy W. H. Auden.

Ulotny gatunek limeryku uprawiają też anonimowi twórcy z dużym powodzeniem. Przykład:

Pewien redaktor w Bielsku-Biała

Książkę swą pisał rok bez mała

I choć ją pieścił i wycackał

Ciosem dobito go znienacka

Gdy korektorka rzekła: “chała!”

Celowe błędy są dopuszczalne.

Przykłady limeryków i definicja z: Słownik gatunków literackich / Marek Bernacki, Marta Pawlus, PPH “Park”, Bielsko-Biała, 2004.

REGULAMIN KONKURSU NA  LIMERYK O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ
§1

1.Organizatorem konkursu jest  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Myślenicach.
2. Konkurs organizowany jest w ramach świątecznej  i trwa od 6 XII do 31 XII 2022 r. 3. Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej, twórczości artystycznej, czytelnictwa oraz edukacyjnej roli Biblioteki Pedagogicznej w lokalnym środowisku
    §2
1. Konkurs jest otwarty – udział może wziąć każdy.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie limeryku – pięciowersowego utworu    wierszowanego o groteskowym i żartobliwym zabarwieniu z układem rymów aabba    o tematyce świątecznej.
3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 limeryki napisane w języku polskim. Limeryk może mieć  jednego autora lub zespół twórców.
4. Prace konkursowe należy przysłać/ dostarczyć do 31XII 2022 r. do Organizatora na adres  mailowy: filia.myslenice@pbw.edu.pl wraz ze zgodą Autora na publikację tekstu do celów konkursu na stronie Biblioteki w mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej. Prace można też składać osobiście w siedzibie Biblioteki: Myślenice, ul. Żeromskiego 9.
5.  W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć również pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych . 6. O wynikach konkursu i dacie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni  na   stronie biblioteki oraz na bibliotecznym profilu Facebook.
7. Uczestnik konkursu wysyłając swój utwór literacki oświadcza, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim. Zaświadcza również, że jest twórcą zgłoszonego na konkurs utworu literackiego i przysługują mu niczym nieograniczone prawa osobiste i majątkowe do utworu.                                                             
8. Uczestnik konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału wyraża zgodę na używanie swojego imienia i nazwiska w działaniach promocyjnych i informacyjnych Organizatora związanych z konkursem na limeryk o tematyce świątecznej oraz na publikację tekstu na stronie Biblioteki, w mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej.

   §3
1. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe zostaną wykluczeni z konkursu.
2. Dla zwycięzców (miejsca 1-3) przewidziane zostały nagrody książkowe.