Dziewczynka z długimi włosami w fioletowej bluzce, ukazana z profilu czyta książkę.

Myślenicki Uniwersytet Dzieci i Młodzieży zaprasza wszystkich studentów do udziału w konkursie, który organizujemy na zakończenie projektu. Uwaga! Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony! Szczegóły poniżej.

Zadanie konkursowe jest ciekawe i przyjemne. Pozwala na wykorzystanie różnorodnych talentów i umiejętności.

Przygodę z Myślenickim Uniwersytetem Dzieci i Młodzieży studenci rozpoczęli dzieląc się swoimi marzeniami. Gorąco zachęcamy, by teraz podzielili się zdobytą już wiedzą oraz kolejnymi inspiracjami!

Co należy zrobić?

Polecić innym jedną z książek przeczytanych w tym roku.

Jak?

Można:

napisać mini-recenzję,

wykonać plakat (ręcznie lub przy użyciu programów komputerowych),

nagrać filmik,

przygotować prezentację,

ułożyć rebus lub łamigłówkę nawiązujące do treści i tytułu książki.

Kto i gdzie powinien przesłać prace?

Prace przesyłają rodzice lub opiekunowie prawni na adres: mudiminspiracje@gmail.com:

W treści należy podać: imię i nazwisko autora pracy, jego wiek oraz tytuł i autora polecanej książki oraz wkleić formułkę:

“Akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na publikację pracy przez organizatora i partnerów konkursu”

Do kiedy?

Chcielibyśmy, aby prace napłynęły do nas jeszcze przed końcem roku. Prosimy o przesyłanie ich do 28.12.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu 

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest dla studentów Myślenickiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży – zadania realizowanego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

2. Organizatorem konkursu jest Myślenicki Uniwersytet Dzieci i Młodzieży. 

3. Partnerami konkursu są : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – filia w Myślenicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu. 

3. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

II. Cele konkursu:

1. Popularyzacja czytelnictwa. 

2. Promowanie wartościowych książek dla dzieci. 

3. Zachęcenie uczestników do kreatywnego wykorzystywania swoich talentów oraz umiejętności nabytych w czasie nauki na Myślenickim Uniwersytecie Dzieci i Młodzieży.

III. Zasady i warunki uczestnictwa 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy polecić innym jedną z książek, które zostały przeczytane przez uczestnika w 2020 r.

2. Polecenie może mieć formę: pisemnej mini-recenzji, plakatu (wykonanego ręcznie lub przy użyciu programów komputerowych), nagranego filmiku, prezentacji, ułożonego rebusu lub łamigłówki nawiązującej do treści i tytułu książki.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

4. Praca konkursowa nie może naruszać niczyich praw, w szczególności praw autorskich.

5. Prace przesyłają rodzice lub opiekunowie prawni na adres: mudiminspiracje@gmail.com.

6. W treści wiadomości mailowej należy podać: imię i nazwisko autora pracy, jego wiek oraz – opcjonalnie – pseudonim, a także tytuł i autora polecanej książki. Trzeba również wkleić formułkę:

“Akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na publikację pracy przez organizatora i partnerów konkursu”

IV. Nagrody

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody.

2. Nagrody będa odbierane osobiście przez Laureatów lub ich opiekunów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach w specjalnie wyznaczonych godzinach.

3. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz na Facebooku Organizatora i Partnerów konkursu.

 V. Przepisy końcowe 

1. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronach Organizatora oraz Partnerów każdorazowo z podaniem nazwiska lub pseudonimu twórców oraz opcjonalnie ich wieku.

2. W sprawach dotyczących konkursu prosimy o kontakt na adres e-mail mudiminspiracje@gmail.com.

3. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i przekazywania nagród), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).