widok sali komputerowej w bibliotece. Oprócz stolików ze sprzętem komputerowym, regały z książkami.

Zapraszamy na lekcje biblioteczne do naszej placówki.

Terminy prosimy ustalać telefonicznie pod numerem biblioteki – 12 272 05 07.

Biblioteka organizuje lekcje biblioteczne dla uczniów z wszystkich poziomów nauczania na temat korzystania z warsztatu informacyjnego Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach oraz lekcje tematyczne (na życzenie nauczycieli i uczniów) związane z działalnością edukacyjną i wystawienniczą placówki.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Lekcje tematyczne dla uczniów:


W ramach edukacji międzykulturowej – cel: kształtowanie u uczniów postawy ciekawości świata oraz poszanowania innych kultur i religii.
1. „Terra Australis Incognita” – śladami wielkiego żeglarza i odkrywcy-Jamesa Cooka – dla starszych klas szkół podstawowych
2. „Jak daleko skacze kangur? Z wizytą na Antypodach (Australia, Nowa Zelandia)” – dla młodszych klas szkół podstawowych oraz dla przedszkolaków
3. „Wędrówki przez sześć kontynentów – cuda natury i najwspanialsze dzieła człowieka” – dla starszych klas szkół podstawowych
4. „W cieniu baobabu, czyli wędrówki śladami Stasia i Nel” – wszystkie klasy szkół podstawowych
5. „Z Niziny Gangesu na przełęcze Himalajów. Magiczne Indie” – starsze klasy szkół podstawowych
6. „Nie tylko Machu Picchu. Z plecakiem przez Amerykę Południową”- starsze klasy szkół podstawowych
7. „W zgiełku miast i w ogrodach zen. Japonia – gdzie Wschód łączy się z Zachodem” – prelekcja o Japonii połączona z ćwiczeniami uważności (związek z filozofią zen) – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Uwaga! To tylko przykładowe tematy zajęć. Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji dotyczących również innych rejonów świata i innych krajów (USA, Chiny, Filipiny, Etiopia, Japonia). Zapraszamy do Biblioteki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu!

Ponadto proponujemy:
1. „Mój przyjaciel – książka” – zajęcia dla przedszkolaków mające na celu rozbudzenie zainteresowania maluchów książką
2. Lekcje biblioteczne dla wszystkich poziomów nauczania połączone z zapoznaniem uczniów z warsztatem bibliograficznym naszej biblioteki
3. „Zdaj maturę ustną bez stresów” – warsztaty z autoprezentacji dla maturzystów
4. „Ciekawostki z bibliotecznego świata” – zajęcia dla młodszych klas szkoły podstawowej i dla przedszkolaków, dotyczące historii bibliotek i czytelnictwa w formie ciekawostek i anegdot
5. „Zasady bezpiecznego poruszania się w górach” – zajęcia dla klas szkół podstawowych- wszystkie poziomy nauczania