Plakat z zarysem dwóch ludzkich głów. Zarysy wypełnione są kolorowymi książkami i są zwrócone twarzami do siebie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zapraszają nauczycieli i nauczycieli-bibliotekarzy do uczestnictwa w comiesięcznym wykładzie filozoficznym online przygotowanym przez Wykładowców z Instytutu Filozofii AIK.

Wykłady odbywać się będą w ramach wspólnie podjętej inicjatywy placówek pod nazwą „Akademia wartości”. Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie współczesnego człowieka na kwestie wartości humanistycznych poprzez podjęcie problemów natury etycznej, ważnych i aktualnych dla człowieka XXI w., oraz poprzez przybliżenie poglądów wybranych myślicieli z historii filozofii w kontekście ponadczasowych dylematów egzystencjalnych.

Pierwszy wykład z zaplanowanego cyklu, połączony z oficjalnym otwarciem naszej Akademii, odbędzie się  17 stycznia o godz. 15:00 na platformie Cisco Webex Meetings. Pani dr Magdalena Kozak (Instytut Filozofii AIK) w swoim wystąpieniu podejmie temat: Filozofia dialogu i spotkania jako filozofia przyszłości.

Udział: bezpłatny

Zaświadczenia: elektroniczne

Zgłoszenia: FORMULARZ na stronach PBW w Krakowie (dostępny od poniedziałku 17 stycznia)

Uczestnicy otrzymają dane do logowania na wydarzenie na podane w formularzu adresy mailowe.

Zgłoszenie na pierwszy wykład nie oznacza konieczności udziału w pozostałych, jednak serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w całym cyklu.

Terminarz wykładów:

17.01.2022 – dr Magdalena Kozak: Filozofia dialogu i relacji jako filozofia przyszłości.

21.02.2022 – dr Jacek Poznański SJ: Ekologia: ideologia, moda, konieczność? 

14.03.2022 – dr Jarosław Kucharski: Kłamstwa codzienne – spojrzenie etyczne.

25.04.2022 – mgr Jakub Pruś: Jak rozpoznawać i oceniać argumenty? 

23.05. 2022 – dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK: Transhumanizm – ulepszanie człowieka, fikcja czy rzeczywistości?  6.06. 2022 – dr Robert Grzywacz SJ: Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie człowiek… – O różnych przejawach antropologicznego rozdźwięku między realną a deklarowaną hierarchią wartości.