Okładka książki "Psychologia sportu" na tle białej ściany.

Psychologia sportu: studia przypadków. Redakcja naukowa Brian Hemmings, Tim Holder. Warszawa, PWN, 2016

Poddawani wielu presjom, sportowcy wyczynowi coraz częściej korzystają z pomocy psychologa, który – obok trenera czy fizjoterapeuty – nierzadko wchodzi w skład ekipy szkoleniowej bezpośrednio pracującej z zawodnikami. W Polsce szersza publiczność mogła dostrzec znaczenie psychologii sportu po pierwszych międzynarodowych sukcesach Adama Małysza, który współpracując z krakowskim psychologiem sportu Janem Blecharzem, potrafił wspiąć się na wyżyny światowego mistrzostwa sportowego, o czym szeroko informowały środki masowego przekazu.

Proponowana książka to zbiór analiz angielskich psychologów sportu, doświadczonych i wykwalifikowanych praktyków, którzy dzielą się z czytelnikiem własnymi doświadczeniami z pracy w realnym świecie sportu wyczynowego. Oprócz fundamentalnej wiedzy teoretycznej, można tu znaleźć opisy indywidualnych przypadków pracy ze sportowcami, drużynami i członkami sztabu szkoleniowego. W pogłębiony sposób został przedstawiony szeroki obszar tematyczny, dający czytelnikowi możliwość poznania pracy związanej z udzielaniem wsparcia psychologicznego oraz wgląd w treści interwencji. Jest to tym bardziej cenne, że rzadko mamy możliwość poznania warsztatu psychologa od kuchni, w pracy z konkretnymi przypadkami, w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Opisane w książce przykłady pokazują, jak twórcze zastosowanie teorii prowadzi do jej modyfikacji i dostosowania do konkretnych sytuacji, z którymi musi zmierzyć się psycholog sportu w swej codziennej praktyce.

Książka warta jest polecenia wszystkim, których interesuje psychologiczne podejście do zagadnień sportu wyczynowego, a szczególnie dla osób, które są zainteresowane wykonywaniem zawodu psychologa sportowego.

Dorota Kamińska