Zapraszamy do odkrycia tajemnic, które kryje przepiękny zamek księżniczki o imieniu Matematyka.

Za wrotami 16 komnat ukryła ona listy. W każdym z nich opisała misję, po wykonaniu której dzieci otrzymują klucz otwierający kolejny pokój.

Co znajdziemy w Skarbcu – komnacie nr 16?

Odpowiedź na to pytanie otrzymają uczestnicy tej fascynującej, matematycznej przygody.

Zajęcia umożliwiają dzieciom odkrywanie, stosowanie i utrwalanie wiedzy matematycznej poprzez zabawę, gry i doświadczenia. Nauka w oparciu o te formy aktywności rozbudza ciekawość, kształtuje umiejętność logicznego rozumowania, wyciągania wniosków i przewidywania. Ćwiczy i rozwija konkretne matematyczne umiejętności, w tym także obliczeniowe. Uczy słuchać i czytać ze zrozumieniem. Ponadto, oprócz myślenia w kategoriach matematycznych, wspólna praca nad problemem stymuluje komunikatywność oraz rozwój społeczny dziecka – daje przestrzeń do współdziałania i współpracy.

Szczególną wartość mają wykorzystywane w trakcie zajęć pomoce, które umożliwiają dzieciom bezpośrednie, wielopłaszczyznowe doświadczanie matematyki.

Wśród zagadnień poruszanych podczas zajęć znajdziemy m.in.: rozpoznawanie liczb, działania matematyczne, figury geometryczne, symetrię, jednostki długości i wagi, zbiory, czas, obliczenia zegarowe, zadania związane z pieniędzmi, liczenie po dwa, po dziesięć, zadania tekstowe, zagadki logiczne.

wiek dzieci: od 8 do 10 lat

liczebność grupy: 12 osób

prowadzący: mgr Monika Błachut

ilość zajęć w cyklu: 16

czas trwania: 45 minut

miejsce zajęć: Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach (ul. Sobieskiego 1), sala nr 5

termin: dwa czwartki w miesiącu, godz. 17.00-17.45