Wędrówki po krainie matematyki

Każde z ośmiu spotkań będzie oddzielną wędrówką ścieżkami wybranej dziedziny matematyki. Uczestnicy zajęć będą przemierzać zazwyczaj nieznane dotąd dla nich szlaki Królowej Nauk. Odkryją m.in. jak porozumiewają się matematycy, czyli powędrują do świata logiki matematycznej. Spacerując szlakiem teorii liczb spotkają na swojej drodze m.in. liczby wesołe oraz bliźniacze, a w jednej z wędrówek po dolinach rachunku prawdopodobieństwa będą mogli się przekonać, czy warto grać w gry hazardowe. Podczas każdej wyprawy zatrzymamy się na chwilę, aby odpocząć i przy okazji rozwiązać jedną ciekawą zagadkę logiczną.

Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów, w których uczestnicy po krótkim wprowadzeniu samodzielnie lub w grupach będą rozwiązywać przedstawione im zadania i problemy. Podczas całych zajęć prowadzący będzie koordynował ich pracę i motywował do poszukiwanie i odkrywania coraz to nowych rozwiązań.

Od uczestników zajęć wymaga się, aby posiadali wiedzę z zakresu matematyki na poziomie klasy, do której uczęszczają.

wiek uczestników: od 13 do 16 lat

liczebność grupy: do 20 osób

prowadzący: dr Marcin Suder

ilość zajęć w cyklu: 8

czas trwania: 90 minut

miejsce zajęć: Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach (u. Zdrojowa 16, sala 58)

terminy zajęć: dwie środy w miesiącu

Uwaga! Ostateczny podział na grupy oraz terminy zostaną ustalone na pierwszych zajęciach.