Od atomu do fajerwerków – chemiczne zmagania z materią.

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w świat chemii. W ramach zajęć będzie wykorzystywana naturalna ciekawość świata uczniów, tak by pokazać im chemię przez pryzmat liczb i doświadczeń.

Pierwsze zajęcia: Atomy, cząsteczki i układ okresowy.

Podczas zajęć uczniowie odkryją, co to jest atom, jak jest zbudowany, poznają nowe wielkości miary. W czasie zajęć będą budować modele atomów uwzględniając ich średnicę. Ze zbudowanych modeli będą tworzyć cząsteczki, a następnie pisać wzory i nazwy utworzonych związków. Do tej części zajęć wykorzystane zostaną: modelina, plastelina, wykałaczki (krótkie), suwmiarki, linijki. W następnej części uczniowie poznają wewnętrzną budowę atomu . W tym celu będą tworzyć wew. struktury wykorzystując soczewicę zieloną i czerwoną oraz kaszę manną i pęsety.

Drugie zajęcia: Mieszaniny i metody ich rozdzielania.

Zajęcia te mają pokazać, że istnieją metody fizyczne, za pomocą których można rozdzielać mieszaniny. Uczniowie poznają nazwy i zastosowanie sprzętu i szkła. Nauczą się zapisywać obserwacje i wyciągać wnioski z doświadczeń. W tej części zajęć uczniowie zostaną wyposażeni w fartuchy ochronne (rozmiar dla dorosłych – tylko takimi dysponujemy), okulary, rękawiczki oraz niezbędne substancje np: oleje, ziemia, piasek, sól kuchenna, pieprz, korek, ocet winny i inne wg potrzeb.

W czasie zajęć uczniowie będą za pomocą dostępnego sprzętu i szkła laboratoryjnego wykonywać: dekantację i sedymentację, filtrację, krystalizację, odparowanie, wykorzystanie magnesu, destylację prostą, chromatografię na różnych rozpuszczalnikach, wykorzystanie rozdzielacza.

Trzecie zajęcia: Dlaczego lubimy chemię?

Podczas zajęć przeprowadzone zostaną doświadczenia nawiązujące do życia codziennego oraz zostaną wykonane pokazy doświadczeń. W tej części zajęć uczniowie zostaną wyposażeni w fartuchy ochronne (rozmiar dla dorosłych – tylko takimi dysponujemy), okulary, rękawiczki oraz ocet, roztwór mydła, wodę wapienną, wapno gaszone i inne wg możliwości, papierki wskaźnikowe, oranż metylowy, wywar z czerwonej kapusty, fenoloftaleina i pH metr.

Na zakończenie cyklu zajęć przewidziany jest quiz z wykorzystaniem smartfonów z dostępem do Internetu, które muszą przynieść ze sobą dzieci.

Na zakończenie zajęć przewidziane są nagrody.

wiek dzieci: od 10 do 13 lat. Uczniowie muszą swobodnie posługiwać się działaniami matematycznymi z przekroczeniem 1000.

liczebność grupy: do 10 osób

prowadzący: mgr Cecylia Warchał

ilość zajęć w cyklu: 8

czas trwania: 90 minut

miejsce zajęć: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności (Myślenice, ul. Zdrojowa 18, I piętro sala 107)

termin zajęć: jeden poniedziałek w miesiącu, godz. 16.50-18.20

Uczestnicy proszeni są o punktualne przybywanie na zajęcia. Z uwagi na ich charakter w przypadku spóźnienia nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.