Co nimi kierowało? Skąd czerpali siłę, by pokonywać kolejne przeszkody? Jaką cenę byli gotowi zapłacić za spełnienie swoich marzeń? Dlaczego to właśnie oni zmienili bieg historii i codzienność milionów ludzi? Czym różnili się od innych?

Zgłębiając losy wybitnych podróżników, naukowców, pisarzy, artystów, wynalazców spróbujemy odkryć tajemnice ich sukcesów, a także bliżej poznać dziedziny, którymi się zajmowali. Każde z ośmiu spotkań będzie miało nieco inny charakter (z uwagi na różnorodność gałęzi wiedzy, jakie będą poznawane), jednak wszystkim przyświecać będą podobne cele:

-zachęcanie uczestników do odkrywania i rozwijania własnych pasji,

-inspirowanie do podejmowania dalszych badań, poszukiwań, 

-ukazywanie najbardziej fascynującego oblicza historii,

-trening wyszukiwania, weryfikowania, selekcjonowania i prezentowania informacji.

wiek dzieci: od 10 do 13 lat

liczebność grupy: 12 osób

prowadzący: mgr Karolina Mucha

ilość zajęć w cyklu: 8

czas trwania: 90 minut

miejsce zajęć: Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach (ul. Mickiewicza 17)

termin: jedna środa w miesiącu, godz. 17:00-18:30