Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem Myślenickiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży, przemyślany wybór zajęć oraz precyzyjne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go wraz z listem motywacyjnym do naszej placówki, ul. Żeromskiego 9 w godzinach pracy biblioteki http://www.pedagogicznamyslenice.pl/godziny-otwarcia/