Plakat koloru niebieskiego, na środku kula, a wokół niej dziewięć kolorowych końcówek złączy USB

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w XV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu pt. Co mamy z reklamy?”.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o środkach komunikacji masowej, rozszerzenie wiadomości uczniów na temat reklamy oraz, zgodnie z założeniami zawartymi w nowej podstawie programowej, wyposażenie młodych ludzi w kompetencje potrzebne do krytycznego odbioru tekstów kultury i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w internecie. Pragniemy zwrócić się do nauczycieli bibliotekarzy, polonistów oraz nauczycieli innych przedmiotów o zachęcenie młodzieży do udziału w konkursie.
Aby wziąć udział w konkursie uczniowie w oparciu o własne przemyślenia i obserwacje powinni stworzyć pracę pisemną w formie dowolnego hasła reklamowego zachęcającego do udziału w życiu kulturalnym rodzinnej miejscowości. Wypowiedź powinna składać się maksymalnie z trzech zdań. Prace opatrzone godłem należy składać w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach do dnia 6 listopada 2019 r. Szczegóły w regulaminie.

Skany literatury do konkursu możemy także przesłać na adres mailowy. Przypominamy, że nie mogą być one upubliczniane zgodnie z zapisami prawa autorskiego.